Skip to content

OKR – et system for gjennomføring

Last updated on May 6, 2020

Det er få som har hørt om begrepet OKR, før nå i senere tid. OKR er nemlig ikke noe nytt. Tvert imot. Andy Grove grunnlegger av Intel, hentet inspirasjon og videreutviklet begrepet «managing by objective», av Peter Drucker som ble introduserte i 1954, til det som i dag er kjent som OKR.

Grovers læregutt John Doerr hadde internship i Intel da han først ble introdusert for OKR, og forsto fort verdien av systemet. Året er 1999, og som investor og venturekapitalist gjorde han sin største investering på 12 milioner dollar, i google med den gang kun 30 ansatte. Han hadde full tro på selskapet, men det manglet både gode styringsverktøy og ledelseskompetanse, helt til Doerr kom med mer enn investering, nemlig en gave. Gaven var OKR, og selskapet har i dag 88 000 ansatte (Doerr 2018).

Hva er egentlig OKR?

OKR står for Objektiv og Key Results, og er et styresett for gjennomføring. Styringsettet er basert på samarbeid som hjelper bedrifter, team og individer med å sette høye mål, holde fokus på de viktigste aktivitetene til en hver tid, og sette alle i teamet i samme retning. Hensikten er å ta strategien ut i organisasjonen, sette en felles prioritet og retning, og styre mot denne på alle nivåer i organisasjonen (Doerr, 2018). I boken «Measure What Matters» forklarer forfatter John Doerr strukturen til en OKR på følgende måte:

Objektive: HVA ønskes oppnådd – ikke noe mer, ikke noe mindre.

Key Results: HVORDAN skal vi nå målet – spesifikke, tidfestet, aggressive, men realistiske målsetninger. Men mest av alt, de må være målbare.

Eksempel: Dette er tatt fra klassen DIG2103 sine OKR, dette semesteret.

Mens et objektive kan stå over lengre perioder/kvartaler, kan Key Results endres underveis. Det sies at å ha tre til fem Key Results vil være nok til å legge en god retning mot måloppnåelsen. Om man har for mange Key Results, vil det føre til at man fort kan miste fokuset på de viktigste punktene, som leder til målet (objektive). Det er viktig å hele tiden følge med på om man har satt riktig KR, om ikke må det byttes.  

Bookis + OKR = SANT

Mitt første møte med OKR, var da jeg jobbet i Bookis i 2019. Da visste jeg ikke så mye om styringsettet, men merket fort en forskjell etter bare en kort stund etter implementeringen av OKR var i gang. I det jeg begynte å skrive dette innlegget kom iden om å høre om min tidligere sjef, Lasse Brurok , hadde lyst til å dele sine erfaringer, da det var han som implementerte OKR i Bookis. Så snill han er, lot han seg svare på noen spørsmål. Enjoy!

Hvorfor valgte dere å implementere OKR?
“Vi måtte løse et problem. Hvordan få alle til å dra i samme retning? Og hvordan få alle til å gjøre dette på en autonom måte? Jeg leste boken Measure What Matters av John Doerr, og slik lærte vi oss rammeverket.”

Hvilke forskjeller har dere opplevd etter implementeringen?
“1. Alle vet hvilken retning selskapet skal
2. Alle vet de viktigste målene til selskapet
3. Alle jobber aktivt med sine mål på ukentlig basis, og vet til enhver tid om deres arbeid har impact på selskapets hovedmål”


Hvorfor/hvorfor ikke, burde andre bedrifter implementere OKR?
“Hvis du har en kultur som er åpen og klar for det, burde du absolutt utforske OKR. Men, det er veldig krevende å innføre, og krever masse oppfølging!”

Noen tips til andre som har tenkt til å implementere OKR?
“Innse at det er et critical thinking framework!Ha en shepherd som har ansvaret for implementering og oppfølging. Ikke “set it, and forget it!” Reflekter rundt målene ukentlig eller annenhver uke.”

Det er veldig gøy å kunne lære mer om OKR, da jeg har praktisert det, men aldri satt meg inn i hvor begrepet kommer i fra og hvordan begrepet har utviklet seg over tid. Takk til Lasse, som tok seg tid til å svare på spørsmål, og takk til Karl Philip, som nå har implementert OKR i klassen.

-Andrea S. Isaksen

Kilde:
Doerr, John. 2018. Measure What Matteres: OKRs – The simple Idea That Drives 10X Growth. Penguin Business. 

Lund, Karl Phillip. 2018. «OKR – Et system for gjennomføring».
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

Nilsen, Adrian. 20120 – OKR: Styringssettet som tar individer, team og organisasjoner til nye høyder.
https://www.adriannilsen.no/okr/

Published inTanker og meninger

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *