Skip to content

Din Bybil – Reklamefilm

Last updated on April 1, 2020

Modul 2 – gruppeeksamen

I modul 2 lærer vi om sosial kommunikasjon innenfor digital markedsføring, med fokus på FNs bærekraftsmål. Cecilie Staude, vår foreleser har gitt oss i oppgave om å finne et produkt eller organisasjon som jobber med å være bærekraftige og lage en kommunikasjonsplan for det vi har valgt oss ut. Min gruppe, bestående av meg, Christoffer og Adrian, har valgt å forme denne oppgaven rundt Vygruppens arbeid med mobilitet, og deres tjeneste Din Bybil. I innlegget til Adrian kan du lese mer om historien til VY og hvilke bærekraftsmål Din Bybil retter fokus på.

I dette innlegget skal jeg gjøre en kort analyse av reklamefilmen til Din Bybil, og se på hvilke virkemidler de har tatt i bruk.

Reklamefilmen finner du i lenken under.

Youtube: https://youtu.be/49SkdhXWWtI

De mest stilte spørsmålene tjenesten Din Bybil får inn, handler om parkering og soner (GreenMobility). Derfor har Din Bybil valgt å lage en informerende reklamefilm hvor de visuelt forklarer hvor, når og hvordan man skal parkere i Oslo. Reklamen retter seg hovedsakelig mot bilister – både eksisterende, – men også nye bruker av tjenesten.

Hensikten med reklamen, er å gjøre det enklere for deg som bruker å vite hvor du har lov og ikke lov til å parkere og avslutte turen din. I tillegg til at reklamefilmen gjør det enklere for deg å vite hvor du skal parkere, er den også med på å illustrere hvor enkelt det er å bruke og koble seg opp til tjenesten.

I reklamen bruker de «grønn nudging eller dulting» som en strategisk påvirkning for å endre automatisk adferd i retning av bærekraft (Magma – GML), ved å få målgruppen til å velge Din Bybil fremfor personbil. Dulting handler ikke om å fjerne noen valg eller tvinge folk til å gjøre en handling, men å tilby bedre produkter og tjenester som gjør at kundene foretrekker disse fremfor de andre (Magma, Dulting).

 I reklamen løser tjenesten et felles problem for bilister, ved kjøring i Oslo, nemlig parkering. Reklamen informerer om at med Din Bybil er det gratis å parkering på offentlige plasser – og mulighet for å parker bilen hvor som helst i Oslo. Dette gjør at deres tjeneste tilbyr et mer praktisk/bedre produkt å bruke, i forhold til det eksisterende som er personbil.

Refleksjon

Reklamen er som nevnt i innledningen, en informerende reklame, hvor hovedbudskapet er å informere målgruppen om hvor og hvordan de skal bruke tjenesten. Personlig mener jeg at reklamen funker godt, og gir en enkel illustrasjon på bruk av tjenesten, samtidig som de klarer å engasjere seerne til å vurdere produktet neste gang man skal kjøre i Oslo.

-Andrea S. Isaksen

Kilder:
Hjemmesiden til Din Bybil: https://greenmobility.com/no/nb/
FNs- bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming” av Per Espen Stokknes, 2017

Published inTanker og meninger

2 Comments

  1. Dette var et morsomt og anderledes innlegg en jeg er vant til å lese! Det virker som om dere har analsysert reklamefilmen på en god måte, og fått skrevet en bra tekst om det. Jeg liker bruken av kildene både løpende i teksten og nederst i innlegget.

    Innlegget ser også bra ut visuelt, og har en fin oppbygning med avsnitt, video og underoverskrifter.

    Masse lykke til med eksamen 😀

    • Andrea Andrea

      Tusen takk for en fin tilbakemelding 😊

Leave a Reply to Frida Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *