Skip to content

Business Model Canvas

I dette innlegget skal jeg skrive om Alexander Osterwalders populære forretningsmodell, Business Model Canvas. I følge Osterwalder vil denne måten å sette opp en forretningsplan på, gi en bedre forståelse av hvordan de ulike områdene av en virksomhet fungerer. Business Model Canvas var noe av det første jeg ble introdusert for i KIF, og brukte canvaset når jeg selv skulle lage studentbedrift.

Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas er et rammeverk og verktøy for å utvikle nye eller forstå eksisterende forretningsmodeller. Verktøyet er designet som et lerret som viser et visuelt bilde bestående av 9 grunnkomponenter som henger nøye sammen, og som sammen beskriver firmas verdiforslag, infrastruktur, kunder og økonomi. Det hjelper bedrifter med å samkjøre sine aktiviteter og sikrer at man ikke går glipp av noen viktige deler av virksomheten.

«En forretningsmodell beskriver rasjonelt bak hvordan en organisasjon skaper, leverer og holder på verdier»

De ni komponentene

Kundesegmenter viser til hvilke mennesker eller organisasjoner bedriften vil skape verdi for

Verdiforslaget er det bedriften din tilbyr som skaper verdi for kundene, som gjør at de velger deg fremfor konkurrentene dine. Verdiene kan være kvantitative (for eksempel pris, tempo) eller kvalitative (for eksempel design, kundeopplevelse)

Kanaler viser hvordan virksomheten din når ut til og kommuniserer med kundene, for å levere verdiforslaget. Det er viktig å tenkte på måten man vil kommunisere med kundene sine på, for dette er med på å påvirke kundeopplevelsen

Kunderelasjoner beskriver hvilke typer relasjoner en virksomhet velger å ha til kundene sine. Relasjoner kan være alt fra mekaniske til personlige, og det er viktig for bedriften å ha det klart for seg hvilken type relasjon den ønsker å etablere, da det har en stor påvirkning på hvordan virksomheten oppfattes.  

Inntektsstrømmer representerer pengene en virksomhet generer fra hvert kundesegment. Et sentralt og viktig spørsmål en bedrift må finne ut av er; hvilken verdi er hvert kundesegment villig til å betale for? Finner man ut av det, kan virksomheten generer én eller flere inntekstrømmer fra hvert kundesegment

Nøkkelressurser beskriver de viktigste verdiene som kreves for at en forretningsmodell skal fungere. Uansett type forretningsmodell kreves det nøkkelressurser som gjør det mulig for en virksomhet å utarbeide og fremsette et verdiforslag, nå ut til markeder, opprettholde relasjoner til kundesegmenter og generere inntekt.

Nøkkelaktiviteter viser de viktigste aktivitetene en virksomhet må gjennomføre for at forretningsmodellen skal fungere.  I likhet med nøkkelressursene kreves det noen nøkkelaktiviteter en virksomhet må gjennomføre for å lykkes.

Nøkkelpartner viser til det nettverket som trenges for at forretningsmodellen skal fungere, med leverandører og øvrige partnere. Det er mange årsaker til at virksomheter inngår partnerskap og partnerskap er på vei til å bli grunnmuren i mange forretningsmodeller.

Kostnadsstruktur beskriver alle kostnader forbundet med å drive en forretningsmodell.

Hvordan ta i bruk Business Model Canvas

Det er mange ulike måter å ta i bruk Canvaset. Man kan gjøre det digitalt ved å laste ned lerretet på nett, eller tegne det opp på et whiteboard eller ark. Det anbefales å bruke de to sistnevnte metodene, for på den måten tilrettelegger man og åpner opp for en felles diskusjon rundt modellen. I tillegg kan man enklere ta i bruk hjelpemidler som Post-it-lapper eller tusj mens man diskuterer og prøver å komme med innspill.

– Andrea S. Isaksen

Kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Osterwalder
http://www.aleksanderueland.com/2018/01/22/business-model-canvas/
https://ejwsolutions.com/using-the-business-model-canvas-for-research-problems/

Published inTanker og meninger

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *